Portal BIDISO
Registro de Inventario
  • Registro: vn op[er]a Rup[er]ti abbatis in tria volumina
  • Inventario: Cromberger, Juan, impresor (1540)
  • Clave: JC001

Universidade da Coruña