Portal BIDISO
Guzmán, Diego de, Arzobispo de Tiro

Universidade da Coruña