Portal BIDISO
Torres, Bartolomé, Obispo de Canarias

Universidade da Coruña